Belang goede zorg ouderen

Veel seniorenhuizen (bejaardenhuizen zoals ze vroeger werden genoemd) zijn gesloten. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Als je gezond bent kan dat, maar wat als…? Mantelzorgers nemen dan vele taken over. En dat worden er steeds meer zowel het aantal vrijwilligers als de hoeveelheid taken. Professionele zorg aan huis wordt ook ingezet en daar wordt veel gebruik van gemaakt. Naast medische handelingen zijn er ook de huishoudelijke taken die opgevangen dienen te worden. En daar ontbreekt het vaak aan voldoende tijd. Jammer, want de ouderen die vroeger zelf het huishouden deden, vinden dit moeilijk te accepteren. Ze willen graag zelf goed verzorgd worden, maar ook hun huis. Daarnaast is dat praatje van de oudere met de verzorgende heel belangrijk, maar dat kost tijd en tijd is geld. Het belang van goede zorg ouderen is essentieel om al deze mensen een fijne oude dag te bezorgen.     

 

Belang goede zorg kinderen

De kinderjaren zijn erg belangrijk voor het latere leven van kinderen. Het belang goede zorg kinderen moet zeker niet onderschat worden. Wat een kind in zijn kinderjaren ervaart gaat een leven lang mee. Dat geldt op het gebied van lichamelijke zorg, goed te eten en te drinken om gezond op te groeien, maar ook mentale zorg. Trauma’s in de kinderjaren opgelopen, worden niet snel vergeten. Daar moet zorg aan worden besteed door er met een deskundige over te praten. Het is ondoenlijk (en ook onbekend) het aantal kinderen dat wordt gepest te noemen en de gevolgen die dat heeft op volwassen leeftijd. Gelukkig is daar steeds meer zicht op en aandacht voor.  

 

Belang goede zorg mensen met beperking

Mensen met een beperking, lichamelijk of geestelijk, ze horen erbij. Gelukkig worden deze mensen steeds meer zichtbaar en is er aandacht voor. Kijk eens wat ze allemaal wel kunnen! Ze verdienen het dat er de juiste zorg en aandacht voor hen is. Er zijn veel zorgverleners met het hart op de juiste plaats die niet alleen hun werk verrichten, maar ook dat stapje meer zetten en het beste uit deze mensen halen. Petje af, zij (en vele vrijwilligers) zien het belang goede zorg mensen met beperking. Kijk eens welke resultaten zij behalen als er tijd, aandacht en zorg op maat wordt geleverd. Goede zorg dient dichtbij huis gegeven te worden. Is er veel zorg nodig dan zal dat in een netwerk worden geleverd, waarbij een goede samenwerking en afstemming belangrijk zijn.